Behandeling

Bij de eerste behandeling zal een uitgebreid intakegesprek plaatsvinden om uw klacht in kaart te brengen. Daarna zal met behulp van voorbeeldmateriaal uitleg worden gegeven over de bekkenbodem, de relatie met de bekkenorganen om zo uit te kunnen begrijpen waar uw klacht vandaan kan komen. Wanneer dit duidelijk is zal uitlgelegd worden hoe de behandeling voortgezet wordt en op basis hiervan  wordt een behandelplan opgesteld.

 

Om tot een behandelplan te komen zal een onderzoek verricht worden. Het onderzoek richt zich op houding, ademhaling, lage rug en vervolgens op het bekkenbodemgebied. Er zal gelet worden op de buikspanning, bilspanning en spanning van de bekkenbodemspieren. Hoe worden deze aangespannen en weer ontspannen.

 

De behandeling richt zich op:

  • uitleg van de klacht
  • bewustwording van de bekkenbodem
  • oefentherapie voor het bekken en de bekkenbodem
  • toiletgedrag en toiletinstructies
  • rekken van de bekkenbodemspieren
  • praktische adviezen en voorlichting
  • buikmassage
  • triggerpoint behandeling

Aangezien de bekkenbodemspieren niet van buitenaf te zien zijn, zijn wij als bekkenfysiotherapeut opgeleid om inwendig te mogen onderzoeken en behandelen. Door een inwendig onderzoek kunnen wij goed beoordelen hoe de bekkenbodem functioneert. Dit echter vind alleen plaats met uw toestemming. Uitgebreid wordt er uitgelegd hoe het onderzoek zal plaatsvinden en waar erop gelet zal worden. Nogmaals; dit vind alleen plaats met wederzijdse toestemming.

 

Myofeedback behandeling

Ik kan bij de behandeling gebruik maken van myofeedback aparatuur – bekend als terugkoppeling van spieren. Door middel van een speciaal ontworpen probe die vaginaal of anaal ingebracht wordt, wordt er informatie verkregen over de activiteit van de spieren. Op een beeldscherm kan ik zien hoe deze spier actief is en op deze manier ook ‘visueel’ trainen. U ziet op een beeldscherm wat er gebeurd van aanspannen en/of ontspannen van de bekkenbodemspieren. U zult hier verder niets van prikkels merken.

 

Met behulp van dit apparaat kunnen we ook elekrostimulatie toepassen. Hierbij worden er elektrische impulsjes doorgegeven via de probe naar de spier toe. We kunnen hiervoor kiezen wanneer er sprake is van een zwakken bekkenbodem en waardoor u weer leert om deze aan te spannen en hoe dat aanvoelde. We kunnen dmv van deze prikkels een pijncirkel doorbreken, als er sprake is chronische pijn in dit gebied. En we kunnen prikkels toedienen om een overactieve blaas tot rust te brengen.  Als deze elektrische prikkels worden in frequentie opgedraaid tot wat u aankunt.

 

Naast het myofeedback apparaat heb ik nog een hulpmiddel om onze behandeling te versterken en dat is rectale ballontraining.  Het is een speciale ballon die ractaal ingebracht wordt en gevuld wordt met lucht. Op deze manier kunnen wij zien of het rectum reageert op vulling, bij hoeveel vulling u aandrang krijgt en over de maximale capaciteit die het rectum kan opslaan. Op deze manier kunnen we trainen om de opslagcapaciteit te vergroten, leren omgaan met aandrangsgevoel en trainen van het waarnemen van inhoud in het rectum. Soms wordt deze ballon ook vaginaal gebruikt om de doorgang wat te vergoten.